Typen av säkring du behöver beror på kretsen den ska skydda. Se till att kolla vilken typ och amperetal som krävs för din specifika krets. Om du är osäker, kontakta oss.