Elextro Stockholm AB
Våra Elektriker utför säkra elinstallationer

Elextro Stockholm AB
Våra Elektriker utför säkra elinstallationer

Elföretaget Elex - En elfirma med lång erfarenhet inom elteknik


Både privatpersoner och företag kan anlita en elinstallatör från Elex Stockholm. Av kvalitets- och säkerhetsskäl är det viktigt att den som utför arbeten inom el har en god kunskap och erfarenhet av det arbete den ska utföra. Elex Stockholm är ett elföretag som hjälper privatpersoner med allt från byte av eluttag till installering av laddboxar för elbilar. Det finns en stor efterfrågan på elektriker i Stockholm. Samhället blir allt mer elektrifierat och många privatpersoner och företag behöver hjälp av en elektriker för att skapa ändamålsenliga elektriska lösningar.


Det blir allt vanligare att privatpersoner vill anlita en elektriker för att skapa ett elektrifierat hem. Det kan handla om att man vill skapa en elektrifierad carport så att man kan öppna och stänga den via mobilen eller att man vill kunna styra kylskåp och hushållsutrustning med ett knapptryck. Många privatpersoner upplever stora fördelar med att elektrifiera sitt hem genom ett elföretag, då det är svårt att göra det utan att anlita en erfaren elektriker. I den här artikeln beskriver vi vilka tjänster elföretaget Elex samt våra elinstallatörer kan hjälpa dig med.

Ta hjälp av våra elinstallatörer när du ska byta eluttag


En av de vanligaste uppdragen för en elinstallatör handlar om att byta och installera eluttag. Även om uppdraget är av enkel beskaffenhet för en elektriker, så kan det vara svårt att göra detta själv. Det finns en mängd regler som säger att den som inte har särskild kunskap inte får utföra elinstallationer på vissa områden, bland annat när det gäller fasta installationer. Elföretaget Elex i Stockholm är noggranna vid installation och byte av eluttag och ser till att alla säkerhetsföreskrifter är uppfyllda, så att inte problem med överspänning och underspänning uppstår. Vi är även noggranna med att installation och byte ska ske på ett sätt så att väggens estetik inte förstörs.

Elektriker i tjänst

Elex erbjuder en helhetslösning för el vid nyproduktion


Om du som privatperson ska bygga ett nytt hus så måste du fundera på hur du ska lösa elektriciteten i huset. Det är av stor vikt att elen installeras på ett funktionellt sätt. I den planeringen bör du beakta hur många eluttag du behöver, hur mycket elektricitet du har behov av och var eluttagen ska vara placerade. Vidare måste du se till att elinstallationen möter de krav som elsäkerhetsverket har ställt upp. Elsäkerhetsverkets föreskrifter syftar till att elen ska installeras på ett korrekt sätt så att ingen människa och ingen egendom skadas, vilket är mycket viktigt.

Elföretag med lång erfarenhet av att hjälpa privatpersoner och företag


Vi utför elinstallationer i samband med nyproduktioner av hus. Elektrikerns uppgift är att ta hand om installationen och hjälpa kunden med planering och skissar fram en vision om hur installationen i sin helhet ska ske. Våra erfarna elektriker har god kunskap om hur man på bästa sätt installerar el i ett nybyggt hus och kan ge dig råd och tips på hur detta bör utformas.

Kontakta oss

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Elextro Stockholm AB
Org: 559128-7726
order@elexstockholm.se

Myggvägen 27
136 75 Vendelsö
070- 533 81 62

Öppettider: 07-17 vardagar

Vi är elektrikern som hjälper dig att skapa ett smart hem i Stockholm


På senare år har det blivit allt vanligare att privatpersoner vill skapa ett smart hem. Med smart hem menas ett hem som i hög grad kan styras genom mobiltelefoner eller fjärrkontroller. Elex samarbetar med företaget Plejd som erbjuder en möjlighet för dig att styra belysningen i ditt hem via en mobiltelefon. Det är enkelt att styra belysningen via din mobiltelefon, men du behöver anlita en elektriker för att installera systemet.


Elex Stockholm hjälper dig med installationen av dimrar och kan även bistå dig i att installera andra funktioner som gör det möjligt för dig att styra ditt hem genom ett knapptryck. Elektrikerna hos Elex är en sammansvetsat team som gör allt för att leverera ett slutprojekt som går i linje med kundens önskemål.

Elex Stockholm ombesörjer installation av laddboxar


Det finns klara fördelar med att köpa en elbil. Det är bättre för miljön, du slipper bensinkostnader och du får en särskild miljöbilsbonus. En utmaning med elbilar är dock att man ofta måste uppsöka en laddstation om man inte har möjlighet att ladda i hemmet. Den som har en laddbox hemma kan dock ladda bilen över natten och när den inte används.


Vi har särskild kompetens när det gäller installation av laddboxar. Vi kan bistå dig med att hitta en lämplig laddbox och sedan installera den, eller så köper du en laddbox via en av våra samarbetspartners och så installerar vi den åt dig. Elex Stockholm hjälper både privatpersoner och företag med installation av laddboxar.

Säkerheten är avgörande vid elinstallationer


En av de främsta skälen till att anlita en elektriker är för att du då kan vara trygg med att rådande säkerhetsföreskrifter följs. Elektricitet är farligt och en lekman kan göra små fel som leder till förödande konsekvenser. En skicklig elinstallatör ser också till att göra installationer som håller över tid, vilket gör att du inte behöver lägga ned pengar på underhåll i onödan. En privatperson som anlitar en elinstallatör kan också göra ROT-avdrag, vilket innebär att den kan dra av 30 procent på arbetskostnaden direkt på fakturan. Elex Stockholm hjälper dig med allt det praktiska kring ROT-avdrag.


En Elektriker i Stockholm

FÅR JAG ROT-AVDRAG FÖR ELINSTALLATION?

Ja, du får ROT-avdrag för elinstallationer om du är en privatperson.

HUR GÖR JAG EN ELINSTALLATION I BASTU?

En bastu är en särskild riskfylld miljö vad gäller elektricitet. Ta hjälp av en elektriker för att göra en elinstallation i en bastu.

VILKA REGLER GÄLLER FÖR ELINSTALLATION I GARAGE?

Regelverket säger att du behöver anlita en elektriker för att dra el i ett garage.

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET SE NEDAN

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

VI BESVARAR PÅ VANLIGT FÖREKOMMANDE FRÅGOR

Elinstallation-i-Stockholm

Ja, Elex Stockholm är ett elföretag som åtar sig uppdrag även på jourtid.

Ja, Skatteverket ger ett avdrag, grönt avdrag. Med avdraget ges skattereduktion på 50% upp till 50´000kr. Avdraget ges på hela installationskostnaden, både arbetstid samt material.

Det kan du kontrollera i Elsäkerhetsverkets öppna företagsregister.

Elektriker Stockholm