Först, se till att strömmen är avstängd till kretsen du arbetar med för att undvika el stöt. Ta sedan bort den trasiga säkringen, oftast genom att skruva loss den. Ersätt den med en ny säkring med samma amperetal. Sätt tillbaka säkringen i säkringsboxen och slå på strömmen igen.