Om du använder en säkring som har för högt amperetal för din krets, riskerar du överbelastning och potentiell skada på din elektriska utrustning. Om du använder en säkring med för lågt amperetal kan säkringen bränna ut för ofta, vilket kan vara frustrerande och kostsamt.