Om en elektrisk enhet eller krets plötsligt slutar fungera, kan det vara ett tecken på att en säkring har brustit. Ofta är det bästa sättet att bekräfta detta att kontrollera säkringarna visuellt. Om tråden inuti säkringen är bruten eller om säkringen har ett bränt utseende, har den troligen brunnit ut.