En säkring är en säkerhetsanordning som skyddar elektriska kretsar mot överbelastning eller kortslutning. När strömmen överstiger säkringens kapacitet, ”brinner” säkringen ut eller bryts för att avbryta strömmen och förhindra skador på utrustningen.