Vi strävar efter att alltid ge snabb service. I nödsituationer gör vi allt vi kan för att komma ut så snart som möjligt.