Ja, vi ger alltid ett detaljerat kostnadsförslag innan vi påbörjar något arbete. Vi tror på öppenhet och ärlighet när det gäller priser.