Du kanske har hört att det inte är säkert att duscha under åskoväder, men är det verkligen sant? Finns det en risk att bli träffad av blixten när du är i duschen? Vi har rådfrågat en expert för att få svaret på denna brännande fråga. Läs vidare och upptäck vad du behöver veta om att duscha under åskoväder.

Viktiga insikter

 • Det är inte säkert att duscha när det åskar.
 • Strömmen från blixten kan överföras genom vattnet och göra en person medvetslös.
 • För att minimera risken bör du undvika att använda vatten under åskoväder.
 • Det är viktigt att vidta säkerhetsåtgärder för att skydda dig själv under åskoväder.
 • Rådfråga alltid en expert om du är osäker på vilka åtgärder du bör ta.

Vad gör man när det åskar? Säkerhetsåtgärder att ta

När det åskar är det viktigt att vidta säkerhetsåtgärder för att minska risken för skada. Här är några säkerhetsåtgärder som du kan ta vid åskoväder:

 1. Dra ur elektriska sladdar: Se till att dra ur elektriska apparater och sladdar från eluttagen. Detta hjälper till att minimera risken för att dina apparater skadas av åska.
 2. Undvik att prata i mobil med öronsnäckor: Om du använder öronsnäckor när du pratar i mobiltelefonen kan elektriciteten från åskan överföras genom snäckorna och orsaka skador på dina öron och hörsel. Använd istället högtalartelefonen eller en vanlig telefon utan headset.
 3. Undvik att vara nära höga föremål som träd och torn: Åska har en tendens att slå ner på högre föremål på grund av deras exponering för den elektriska laddningen. Försök att undvika platser där du kan vara i farozonen och sök skydd inomhus om möjligt.

Genom att följa dessa säkerhetsåtgärder kommer du att kunna skydda dig själv och minska risken för skada under åskoväder.

Säkerhetsåtgärder vid åska Vad göra under åskoväder
Dra ur elektriska sladdar Se till att dra ur elektriska apparater och sladdar från eluttagen.
Undvik att prata i mobil med öronsnäckor Använd högtalartelefonen eller en vanlig telefon utan headset.
Undvik att vara nära höga föremål som träd och torn Försök att undvika platser där du kan vara i farozonen och sök skydd inomhus om möjligt.

Säkerhet i hemmet under åska

För att skydda dig själv och ditt hem under åska finns det några viktiga åtgärder du kan vidta. Att installera åskskydd på taket kan hjälpa till att förhindra eldsvådor och skador på ditt hem. Dessutom är det viktigt att dra ur elektriska apparater från eluttag för att undvika överström och kortslutning.

Det är även rekommenderat att undvika att använda trådbundna telefoner under åska. Eftersom blixtar kan överföras genom telefonledningar kan det vara farligt att prata i en trådbunden telefon när det åskar.

För att ytterligare minska risken för skador bör du också undvika att vara nära fönster eller dörrar under åska. Blixtar kan slå ned i dessa områden och utgöra en direkt fara för din personliga säkerhet.

Säkerhet på öppna platser under åska

När du befinner dig på öppna platser under åska är det viktigt att prioritera din personliga säkerhet och söka skydd. Att vara utomhus under åska kan vara farligt på grund av risken för blixtnedslag och elektriska strömprinciper. Här är några säkerhetstips att följa:

 1. Sök skydd i en byggnad eller en bil: Byggnader och bilar fungerar som skydd under åska på grund av deras isolerande egenskaper.
 2. Undvik att vara högst upp på berg eller kullar: Placera dig istället på lägre höjder där risken för blixtnedslag är lägre.
 3. Undvik öppna fält eller områden nära vatten: Dessa platser är mer mottagliga för blixtnedslag och kan vara farliga under åska.

Kom också ihåg att om du befinner dig på öppna platser under åska och inte har möjlighet att söka skydd i en byggnad eller bil, så bör du undvika att vara på upphöjda ytor eller vid vatten då dessa platser ökar risken för blixtnedslag.

Åskan och mobilen

När det åskar kan det vara oroande att använda mobilen. Men är det säkert att prata i mobil under åska? I den här sektionen kommer vi att diskutera säkerheten vid användning av mobiltelefoner under åskoväder och ge dig några viktiga riktlinjer för hur du kan använda din mobil på ett säkert sätt.

Är det säkert att använda mobil under åska?

Generellt sett är det relativt säkert att använda mobiltelefonen under åska, särskilt om du inte använder öronsnäckor. Blixten tenderar inte att färdas genom mobiltelefonsignalerna och utgör normalt sett ingen fara för användaren. Men det finns vissa försiktighetsåtgärder du bör tänka på.

Säker användning av mobil under åska

För att säkert använda din mobil under åska rekommenderas följande åtgärder:

 • Använd inte öronsnäckor eller trådlöst headset när du pratar i mobil under åska. Dessa enheter kan leda elektricitet och öka risken för skada.
 • Håll dig inomhus om möjligt och stanna borta från öppna ytor och höga föremål.
 • Undvik att ladda din mobil under åskoväder. Anslutningen till eluttaget kan vara en öppning för blixten att passera genom.
 • Om det inte finns möjlighet att vara inomhus, undvik att använda mobilen utomhus under åska. Sök skydd i en bil eller annan säker plats.

Att följa dessa riktlinjer kan hjälpa dig att minimera risken för skada vid användning av mobiltelefon under åska. Kom ihåg att din säkerhet är viktigast, så använd din bedömning och ta alltid vara på dig själv i första hand.

Åskan och bilen

Att sitta i en bil under åska är relativt säkert, eftersom bilens metallkaross fungerar som en faradays bur. Strömmen leds runt bilen och ut i marken. Det är dock viktigt att undvika att vidröra metalliska delar i bilen.

Om du befinner dig i en bil under åska, finns det flera säkerhetsåtgärder du kan ta för att öka din säkerhet:

 1. Undvik att röra vid metalliska delar i bilen, som dörrhandtag eller växelspak.
 2. Använd inte mobiltelefonen under åskoväder, eftersom mobiltelefoner kan locka till sig blixten. Om du måste använda telefonen, håll den så långt borta som möjligt från ditt huvud.
 3. Håll fönstren stängda för att förhindra att regn och åska kommer in i bilen.
 4. Avoid driving in areas prone to flooding or where there may be debris on the road due to heavy rain during thunderstorms.

Genom att följa dessa säkerhetsåtgärder kan du minimera risken för skada när du befinner dig i bilen under åskoväder.

”Att sitta i en bil under åska kan vara en säker plats, men det är viktigt att undvika att vidröra metalliska delar. Strömmen leds runt bilen och ut i marken, men om du rör vid metall kan du bli en ledare och riskera att bli skadad.” – Bilskyddsexperten

Säkerhetsåtgärder i bilen under åska Säkerhetsnivå
Håll fönstren stängda Hög
Undvik att röra vid metalliska delar i bilen Hög
Använd inte mobiltelefonen Måttlig
Kör inte genom översvämningsområden eller vägar med skräp Måttlig

Åskan och vattenaktiviteter

När det åskar är det farligt att simma eller vara på en båt, särskilt nära vattenytan. Anledningen till detta är att vatten är en bra ledare av elektricitet. Risken för att bli träffad av blixten ökar när man befinner sig ovanför eller i närheten av vatten.

Simma under åska är särskilt farligt eftersom vattnet kan leda strömmen från blixten direkt till dig. Det är viktigt att förstå att du inte är säker även om du är en bit under vattenytan. Elektriciteten kan fortfarande överföras och orsaka allvarliga skador.

Att vara på en båt under åska innebär också hög risk. Båten kan fungera som en attraktiv punkt för blixten på grund av sin höjd och exponering. Det är därför viktigt att undvika att vara på en båt under åska och att snabbt söka skydd.

”Att simma eller vara på en båt under åska är farligt, eftersom vatten leder elektricitet.”

För att säkerställa säkerhet vid vattenaktiviteter under åska är det bäst att stanna inomhus eller flytta sig till en byggnad så snart som möjligt. Undvik att vara i närheten av vatten tills åskvädret har passerat. Det är också viktigt att använda din bedömning och vara medveten om väderförhållandena innan du planerar någon form av vattenaktivitet.

Vattenaktivitet Risknivå under åska
Simma Hög risk
Båt Hög risk
Kajak Hög risk
Surfning Hög risk

Källa: Säkerhetsguiden vid åskoväder – Meteorologiska Institutet, Sverige

Vanliga myter om åska

Det finns flera vanliga myter om åska som är felaktiga. Många tror att de är säkra om de står under ett träd när det åskar, men sanningen är att träd inte ger något skydd mot åskan. Tvärtom kan det vara farligt eftersom blixten lätt kan träffa trädet och orsaka en skogsbrand eller skador på omkringliggande föremål.

En annan vanlig myt är att gummidäcken på en bil kan skydda mot att bli träffad av åskan. Detta är inte sant. Åska kan fortfarande slå ner i en bil och orsaka skador på elektroniska system och personer inuti. Det bästa sättet att skydda sig är att söka skydd i en byggnad eller ett skyddsrum när åskan närmar sig.

”Att stå under ett träd ger ingen skydd mot åskan.”

Det är viktigt att vara medveten om dessa felaktiga uppfattningar om åska och istället följa de faktiska säkerhetsrekommendationerna. Genom att vara informerad och agera ansvarsfullt kan man minimera risken för skador och olyckor under åskoväder.

Hur långt borta är åskan?

För att beräkna avståndet till åskan kan du använda en enkel metod. När du ser en blixt, räkna sekunderna det tar tills du hör mullret av åskan. Dividera sedan antalet sekunder med tre för att få avståndet i kilometer.

Det beror på att ljuset från blixten reser mycket snabbare än ljudet från åskan. Genom att mäta tiden mellan blixt och muller kan du uppskatta hur långt bort åskan är och göra en bedömning av risken.

Här är en enkel guide för att beräkna avståndet till åskan:

 1. När du ser blixten, börja räkna sekunderna.
 2. Sluta räkna när du hör mullret av åskan.
 3. Dividera antalet sekunder med tre.

Detta ger dig en uppskattning av avståndet till åskan i kilometer. Ju längre avståndet är, desto längre tid kommer det att ta mellan blixt och muller.

Här är ett exempel på hur du kan använda denna metod:

När du ser blixten, börjar du räkna. Efter 15 sekunder hör du mullret av åskan. Dividera då 15 sekunder med tre. Resultatet blir 5 kilometer. Åskan är alltså cirka 5 kilometer bort.

Genom att beräkna avståndet till åskan kan du bedöma om det är säkert att vara utomhus eller om du behöver söka skydd. Kom ihåg att åskan kan vara farlig även på större avstånd, så det är alltid bäst att vidta säkerhetsåtgärder.

Skyddsåtgärder på landsbygden

På landsbygden finns det specifika säkerhetsåtgärder som bör vidtas för att skydda sig mot åskan och minimera riskerna. Här är några viktiga åtgärder att tänka på:

Säkerhet vid åskväder på landsbygden

 1. Dra ur elektriska apparater: Innan åskovädret närmar sig är det viktigt att dra ur elektriska apparater från vägguttagen. På så sätt minskar du risken för skador till följd av en plötslig blixtnedslag.
 2. Undvik höga och vassa föremål: Stora träd, lyktstolpar eller andra höga föremål kan locka till sig blixtnedslag under åskoväder. Försök att undvika att vara nära sådana föremål för att minska risken för att bli träffad av blixten.
 3. Sök skydd: Om du befinner dig utomhus under åskoväder är det bäst att söka skydd i en byggnad eller bil. En byggnad med jordade kablar eller en bil med metallkaross kan fungera som en säker plats eftersom de leder bort strömmen från blixten.
 4. Undvik öppna fält och vid vatten: Öppna fält eller platser vid vatten kan vara farliga under åskoväder. De har lägre markpotensial och ökar risken för att blixten ska slå ned i närheten. Försök att undvika att vara nära sådana områden under åskan.

Vidta dessa säkerhetsåtgärder kan hjälpa till att skydda dig själv och minska riskerna för skador under åskoväder på landsbygden.

Säkerhetsåtgärd Beskrivning
Dra ur elektriska apparater Innan åskovädret närmar sig är det viktigt att dra ur elektriska apparater från vägguttagen för att undvika skador.
Undvik höga och vassa föremål Håll dig borta från stora träd, lyktstolpar eller andra höga föremål som kan locka till sig blixtnedslag.
Sök skydd Om möjligt, sök skydd i en byggnad eller en bil med metallkaross för att undvika att bli träffad av blixten.
Undvik öppna fält och vid vatten Försök att undvika att vara nära öppna fält eller platser vid vatten, eftersom de kan öka risken för blixtnedslag.

Varför är åska farligt?

Åska utgör en betydande fara på grund av den höga elektriciteten som genereras under åskväder. När åskan går av kan det skapas en blixt av elektricitet som färdas mellan moln eller från moln till marken. Denna elektricitet är extremt kraftfull och kan orsaka allvarliga skador eller till och med vara dödlig för dem som blir träffade.

En person som blir träffad av blixten kan uppleva allvarliga brännskador, hjärtstillestånd, hjärnskador eller andra allvarliga skador som kan vara livshotande. Därför är det av yttersta vikt att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för att undvika dessa risker och skydda dig själv under åskväder.

Det bästa sättet att undvika faran med åska är att söka skydd inomhus i en byggnad med fast elektrisk ledning. Undvik att vara utomhus eller nära höga föremål som träd eller torn. Om du är i öppen terräng eller på vattnet kan du bli en potentiell ledare för blixturladdningen och därmed öka risken för att bli träffad.

Genom att vara medveten om riskerna med åska och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder kan du skydda dig själv och minimera riskerna för skador under åskväder.

FAQ

Är det säkert att duscha när det åskar?

Enligt experter är det inte säkert att duscha under åskoväder. Strömmen från blixten kan överföras genom vattnet och göra en person medvetslös.

Vad gör man när det åskar? Vilka säkerhetsåtgärder ska man ta?

När det åskar är det viktigt att vidta säkerhetsåtgärder för att minska risken för skada. Dra ur elektriska sladdar, undvik att prata i mobil med öronsnäckor och undvik att vara nära höga föremål som träd och torn.

Hur kan man skydda sig själv och sitt hem under åska?

För att skydda sig själv och sitt hem under åska kan man installera åskskydd på taket och dra ur elektriska apparater från eluttag. Undvik att använda trådbundna telefoner och undvik att vara nära fönster eller dörrar.

Vad ska man göra när man befinner sig på öppna platser under åska?

När man befinner sig på öppna platser under åska är det viktigt att söka skydd i en byggnad eller en bil. Undvik att vara högst upp på berg eller kullar och undvik att vara på öppna fält eller vid vatten.

Är det säkert att använda mobiltelefon under åska?

Att prata i mobil är relativt säkert under åska, särskilt om man inte använder öronsnäckor. Mobiltelefoner med trådlöst headset kan dock fortfarande leda elektricitet och bör undvikas.

Hur säkert är det att vara i en bil under åska?

Att sitta i en bil under åska är relativt säkert, eftersom bilens metallkaross fungerar som en faradays bur. Strömmen leds runt bilen och ut i marken. Det är dock viktigt att undvika att vidröra metalliska delar i bilen.

Varför är det farligt att simma eller vara på en båt under åska?

Att simma eller vara på en båt under åska är farligt, eftersom vatten leder elektricitet. Risken för att bli träffad av blixten ökar när man befinner sig ovanför eller nära vattenytan.

Vilka vanliga myter om åska är felaktiga?

Det finns flera vanliga myter om åska som är felaktiga. Att stå under ett träd skyddar inte mot åskan, och gummidäcken på en bil har ingen betydelse för att minska risken för att bli träffad.

Hur kan man beräkna avståndet till åskan?

Man kan beräkna avståndet till åskan genom att räkna sekunderna mellan blixten och mullret och dividera med tre för att få avståndet i kilometer.

Vilka skyddsåtgärder bör man ta på landsbygden under åska?

På landsbygden är det viktigt att dra ur elektriska apparater och undvika att vara nära höga och vassa föremål som träd. Risken för att bli träffad av åska ökar när man befinner sig på landsbygden.

Varför är åska farligt?

Åska är farligt på grund av den höga elektriciteten som genereras. Strömmen kan orsaka allvarliga skador eller till och med döden om man blir träffad. Det är viktigt att ta nödvändiga säkerhetsåtgärder för att undvika dessa risker.