Om du misstänker att du har ett elproblem är det viktigt att du ringer en auktoriserad elektriker så snart som möjligt. De kommer att kunna diagnostisera problemet och göra eventuella nödvändiga reparationer. Under tiden är det viktigt att vara försiktig med elektrisk utrustning som du tror kan vara defekt.