Elinstallationer, elektriska installationer, elmontage. elektrifiering, elarbeten

En elektrikers metod för att reparera en trasig säkring

En elektrikers metod för att reparera en trasig säkring En skicklig elektriker måste åtgärda allvarliga elfel i hela fastigheten. Det finns dock några enkla elarbeten som du kan göra själv och som inte är svåra eller skadliga. Det viktigaste att komma ihåg är att stänga av och dra ur kontakten med allt du arbetar med så att ingen ström under spänning förekommer.

Att hitta och använda huvudsäkringsskåpet

Det första steget är att leta upp ditt huvudsäkringsskåp (numera känt som en konsumentenhet), som finns nära din energimätare. De finns ofta i husets huvudkorridor, i ett specialbyggt skåp.

Åtgärda en utlöst strömbrytare

Det är här husets strömförsörjning hanteras, och det är viktigt att du vet var du ska gå och vad du ska göra om du behöver stänga av elnätet. Det är också bra att komma ihåg var du placerade din lampa!

En elektrikers metod för att reparera en trasig säkring i händelse av strömavbrott eller ljusavbrott: Säkringar eller utlösare finns i ditt säkringsskåp eller din konsumentenhet. Ett säkringssystem med brytare används i moderna elektriska kretsar; om ett fel uppstår utlöses en strömbrytare och kretsen avbryts. Säkringshållare används i tidigare modeller, och när en säkring löser ut måste den bytas ut eller kopplas om.

Om du har problem med en gammaldags säkringslåda kan det vara en bra idé att ersätta den med en som uppfyller dagens regler för bekvämlighet, säkerhet och sinnesfrid. Om du vill ha hjälp med någon form av elinstallation föreslår vi att du kontaktar en skicklig elektriker.

Installation av en utlösningsbrytare: Öppna konsumentenhetens lock för att kontrollera vilka strömbrytare som har utlösts till OFF-läget. Sätt dem tillbaka till ON-läget (på).

Orsaker till att säkringar löser ut eller går sönder

Om utlösningen sker igen beror det troligen på en defekt utrustning. Du måste fastställa vilken krets som är påverkad och vilken apparat på den kretsen som orsakar problemet.

Vilken apparat är trasig? Gå runt i hemmet och notera vilka lampor eller uttag som inte fungerar. Koppla ur alla apparater som är anslutna till den problematiska kretsen och stäng av eventuella doppvärmare (om du har en sådan). Slå på den utlösta strömbrytaren igen och koppla in apparaterna en i taget tills utlösningen inte längre försvinner.. Koppla ur apparaten och låt en skicklig elektriker åtgärda den.

Vad är orsaken till att en säkring löser ut eller går sönder?

En överbelastad krets: För många apparater används samtidigt. En trasig eller felhanterad apparat: Vattenkokare som har varit överfyllda Smutsiga brödrostar Spisringar som är slitna eller trasiga Doppvärmare som inte fungerar som de ska. Felaktiga anslutningar på apparater, t.ex. TV-apparater eller stereosystem, etc. Förstörda glödlampor.

Stickproppar: De flesta stickproppar är försedda med en säkring. Innan du anlitar en elektriker bör du byta ut säkringen i kontakten om apparaten plötsligt slutar fungera.

Kontrollera typskylten på apparaten för att avgöra vilken typ av säkring som ska sättas in i kontakten. Använd flera stickproppsadaptrar för att undvika att överbelasta uttagen.

Att byta ut kontakten i en apparat är en enkel uppgift som bör utföras innan du förklarar din elektriska apparat defekt.

Varning:

Man får inte manipulera säkringen eller de förseglingar som tillhandahålls av elbolaget. Vidta inga åtgärder förrän du är säker på att du kan göra det på ett säkert och lagligt sätt.