Hur jordning kan bidra till att förbättra säkerheten i hemmet

Jordning bidrar till att förbättra säkerheten i hemmet genom att skapa en fysisk anslutning mellan hemmets elkomponenter och marken. Denna anslutning skapar en säker kanal för felriktad eller överskottsenergi, vilket förbättrar den totala systemsäkerheten.

Ström väljer alltid den väg som har minst motstånd. I ett väl jordat system leds denna felriktade eller överskottsenergi ner i jorden. Om ditt system inte är tillräckligt jordat, kan du olyckligtvis bli den enklaste vägen för elektriciteten att ta. Detta kan resultera i allvarliga skador eller till och med dödsfall.

Utan lämplig jordning löper du risk att inte bara drabbas av dödliga stötar, men ditt hem kan också riskera att börja brinna. Dessutom kan ojordade elsystem orsaka skador på husets utrustning. Ett ordentligt jordat system kan skydda dina apparater från slitage.

När du köper ny hushållsutrustning eller nya apparater bör du se till att kontakten har två blad och ett stift. Dessa apparater och enheter, som har jord- och spännings neutrala portar, är jordade via uttaget. För att förhindra skador bör du aldrig ta bort jordstiftet, ofta kallat ”pinnen”, från en trepolig stickpropp.

Äldre hus är oftast mer sårbara. Tack vare striktare säkerhetsregler är moderna hem oftast tillräckligt jordade, men många äldre fastigheter är antingen felaktigt jordade eller inte jordade alls. Hus som är byggda före 1950 är mer benägna att vara otillräckligt jordade. Även i ett väl jordat hus kan systemet bli helt obrukbart på grund av några få dåliga anslutningar. Därför är det så viktigt att låta en kompetent specialist utföra regelbundna inspektioner.

Kontakta oss på Elextro Stockholm för regelbundna kontroller av ditt eljordningssystem för att skydda ditt hem och din familj. Våra experter har den kompetens och förståelse som krävs för att garantera att ditt hem är korrekt kopplat och jordat.