Betydelsen av överspänningsskydd inom elsäkerhet 101

Överspänningar i hemmet kan vara riktigt skrämmande. Oavsett underliggande orsak kan de skada elutrustning och i värsta fall leda till bränder. Överspänningsskydd är ett av de mest effektiva sätten att hantera sådana spänningstoppar och på så vis skydda ditt hem, din familj och dina ägodelar.

Men vad är en överspänning egentligen?

En överspänning är en plötslig, kortvarig ökning av elspänningen i ditt hem. Den kan skada dina eldrivna apparater och skapa andra problem. Stora apparater som kopplas på och av, strömavbrott från ditt elbolag, och kraftiga åskväder är några av de vanligaste orsakerna till överspänningar. Dessa spänningstoppar kan utsätta ditt hems utrustning för spänningar som överstiger deras designade kapacitet. Upprepade överspänningar kan leda till att dina elapparater går sönder.

Det finns flera olika typer av överspänningsskydd. Enhetsspecifika skyddsanordningar skyddar den specifika utrustning som är ansluten till dem genom att leda överspänningen till jorden, istället för att tillåta den att skada utrustningen. Vissa av dessa skydd har till och med ljud- eller ljussignaler som varnar dig när det är dags att byta ut dem.

En annan typ av överspänningsskydd är det som installeras vid elmätaren eller i säkringsskåpet. Dessa skyddar hela husets elsystem, inklusive ljus och strömbrytare som inte kan anslutas till en enhetsspecifik skyddsanordning.

Viktiga påminnelser

Överspänningsskydd kan inte skydda elektronik mot direkta blixtnedslag, och flergrenuttag är inte samma sak som överspänningsskydd. Under åskväder är det bästa du kan göra att koppla ifrån all elektronik. Flergrenuttag och överspänningsskydd ökar inte mängden ström som är tillgänglig från ett uttag, de tillhandahåller bara fler ställen att koppla in apparater.

För mer information om hur du kan skydda ditt hem med hjälp av överspänningsskydd, kontakta oss på Elextro Stockholm. Våra experter har den kunskap och erfarenhet som behövs för att säkerställa att ditt hem är väl skyddat och jordat.